Den 21 Augusti 2020 levererades transportör nr 18000, denna av modell NYLOX.