Combi

Transportör för utmatning av detaljer och skrot ur pressverktyg

Tekniska data (andra mått och utförande på begäran)

Bandsvärd av aluminumprofil.
Standard bandbredder: 100 och 200mm. Specialbredder 50-300mm
Längder: Från 230 mm och upp till 6 meter beroende på belastning, hastighet etc
Kullagrade driv och brytrullar
Brytrulle diameter 25 mm, drivrulle diameter 55 mm
Bandtyper: Standardband, Livsmedelsband, Oljebeständiga band
Snäckväxel motor 0,12 – 0,18 kW 230/400 Volt 50 hz 3-fas
Bandhastiget fasta lägen 3-30 m/min, alternativt steglös hastighet med frekvensreglering

Belastningar och kapacitet

Max 5 kg totallast.

Användningsområden

Vid transport av lätt last, där man ej behöver medbringare.
Mycket lämplig för inbyggnad i små utrymmen.