Kuggremstransportör

Allmän beskrivning

En transportör som med fördel byggs så att flera remmar ligger i bredd. Detta för produkter som ej kan ligga på en slät bandtransportör eller för produkter som skall plockas eller bearbetas underifrån. Drivsystem som medger en exakt framdrivning av bandet och är mycket lämpligt vid stegvis frammatning och kan även med fördel förses med pulsgivare för exakt bandpositionering. Materialet i kuggremen anpassas till den miljö som transportören skall användas i. Den kan också förses med medbringare för fackindelning av bandet och uppmatning i lutande plan.

Konstruktion och funktion

Stommen består oftast av en aluminiumprofil som förses med ändbeslag i stål och en glidbädd för kuggremmen i polyetenplast. Drivhjul är ett kuggremshjul och som brythjul används ett kuggremshjul alternativt ett slätt hjul med sidoflänsar. Normalt drivs kuggremmen av en sidomonterad snäckväxelmotor men kan också vid behov förses med en underliggande ”magdrift” som kan monteras i valfritt läge längs med transportörslängden. Transportören kan byggas med olika typer av stativ, sidoräcken, elektrisk styrning mm.

Material

Ram i eloxerad aluminium, lackerat stål i valfri färg alternativt rostfritt.
Kuggremmen finns i olika plast/gummimaterial med kord i textil, kevlar eller stål.

Dimensioner

Standard utförande:
Längder upp till 20000 mm
Bandbredd: 16 -150 mm, kan förses med valfritt antal strängar för större totalbredd.

Belastningar och kapacitet

Då variationen av antal remmar och rembredder är stort anges detta från fall till fall.

Användningsområden

De flesta typer av gods och miljöer.

Bullernivå

Den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån överstiger ej 70 dB(A).